CITY

Mug

Mug

Volumen: 29cl
Code: CIT0030

12.35 CHF
Tasse

Tasse

Volumen: 13cl
Code: CIT0213

9.15 CHF
Tasse

Tasse

Volumen: 19cl
Code: CIT0219

9.95 CHF
Tasse

Tasse

Volumen: 22cl
Code: CIT0222

9.95 CHF
Untertasse zu CIT0213

Untertasse zu CIT0213

Durchmesser: 13cm
Code: CIT1713

5.90 CHF
Untertasse zu CIT0219, CIT0222, CIT0030

Untertasse zu CIT0219, CIT0222, CIT0030

Durchmesser: 14cm
Code: CIT1714

7.05 CHF
Untertasse zu CIT1126

Untertasse zu CIT1126

Durchmesser: 14cm
Code: CIT1714

7.05 CHF
Suppentasse

Suppentasse

Volumen: 25cl
Code: CIT1126

14.30 CHF
Suppentasse

Suppentasse

Volumen: 30cl
Code: CIT1230

19.90 CHF
Suppentasse

Suppentasse

Volumen: 52cl
Code: CIT1240

20.95 CHF
Kaffeekanne mit Deckel

Kaffeekanne mit Deckel

Volumen: 0,4l
Code: CIT3830

49.55 CHF
Kaffeekanne mit Deckel

Kaffeekanne mit Deckel

Volumen: 0,6l
Code: CIT3850

59.30 CHF
Teller tief

Teller tief

Dimension: 14,8cm
Code: CIT1915

12.40 CHF
Teller tief

Teller tief

Dimension: 17cm
Code: CIT1917

13.75 CHF
Teller tief

Teller tief

Dimension: 18,7cm
Code: CIT1919

14.15 CHF
Teller tief

Teller tief

Dimension: 20,9cm
Code: CIT1921

11.30 CHF
Teller flach

Teller flach

Dimension: 16,3cm
Code: CIT2117

8.65 CHF
Teller flach

Teller flach

Dimension: 19,9cm
Code: CIT2120

10.70 CHF
Teller flach

Teller flach

Dimension: 24cm
Code: CIT2124

14.35 CHF
Teller flach

Teller flach

Dimension: 25,6cm
Code: CIT2126

18.20 CHF
Teller flach

Teller flach

Dimension: 26,5cm
Code: CIT2127

19.60 CHF
Schüssel

Schüssel

Dimension: 7,2cm
Code: CIT1407

13.35 CHF
Schüssel

Schüssel

Dimension: 9,7cm
Code: CIT1410

13.95 CHF
Schüssel

Schüssel

Dimension: 13cm
Code: CIT1413

14.20 CHF
Schüssel

Schüssel

Dimension: 15,7cm
Code: CIT1416

18.94 CHF
Schüssel

Schüssel

Dimension: 20,4cm
Code: CIT1420

24.60 CHF
Schüssel

Schüssel

Dimension: 20,7cm
Code: CIT1421

26.45 CHF
Schale rechteckig

Schale rechteckig

Dimension: 11cm
Code: CIT1611

14.60 CHF
Platte rechteckig

Platte rechteckig

Dimension: 19,2x12,1cm
Code: CIT2819

16.15 CHF
Giesser

Giesser

Volumen: 14cl
Code: CIT3515

37.35 CHF
Giesser

Giesser

Volumen: 40cl
Code: CIT3540

39.80 CHF
Giesser

Giesser

Volumen: 3cl
Code: CIT3602

14.35 CHF
Giesser

Giesser

Volumen: 5cl
Code: CIT3604

18.70 CHF

Dekoriertes Porzellan - CITY

Alpage

Mug

Mug

Inhalt: 29cl
Code: CIT0030D9673

19.75 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 13cl
Code: CIT0213D9673

14.65 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 19cl
Code: CIT0219D9673

15.90 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 22cl
Code: CIT0222D9673

15.90 CHF
Suppenbol

Suppenbol

Inhalt: 30cl
Code: CIT1230D9673

31.85 CHF
Schüssel

Schüssel

Durchmesser: 9,7cm
Code: CIT1410D9673

22.35 CHF
Schüssel

Schüssel

Durchmesser: 13,1cm
Code: CIT1413D9673

22.70 CHF
Schüssel

Schüssel

Durchmesser: 15,7cm
Code: CIT1416D9673

30.30 CHF
Untertasse zu CIT0213

Untertasse zu CIT0213

Durchmesser: 13cm
Code: CIT1713D9673

9.40 CHF
Untertasse zu CIT0219/CIT0222/CIT0030

Untertasse zu CIT0219/CIT0222/CIT0030

Durchmesser: 14cm
Code: CIT1714D9673

11.30 CHF
Teller tief

Teller tief

Durchmesser: 18,7cm
Code: CIT1919D9673

26.65 CHF
Teller tief

Teller tief

Durchmesser: 21cm
Code: CIT1921D9673

18.10 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 19,9cm
Code: CIT2120D9673

17.10 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 24cm
Code: CIT2124D9673

22.95 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 26,5cm
Code: CIT2127D9673

31.40 CHF
Giesser

Giesser

Inhalt: 14cl
Code: CIT3515D9673

43.75 CHF

Lioba

Mug

Mug

Inhalt: 29cl
Code: CIT0030D9102

19.75 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 13cl
Code: CIT0213D9102

14.65 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 19cl
Code: CIT0219D9102

15.90 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 22cl
Code: CIT0222D9102

15.90 CHF
Suppenbol

Suppenbol

Inhalt: 52cl
Code: CIT1240D9102

33.55 CHF
Untertasse zu CIT0213

Untertasse zu CIT0213

Durchmesser: 13cm
Code: CIT1713D9102

9.40 CHF
Untertasse zu CIT0219/CIT0222/CIT0030

Untertasse zu CIT0219/CIT0222/CIT0030

Durchmesser: 14cm
Code: CIT1714D9102

11.30 CHF
Teller tief

Teller tief

Durchmesser: 20,9cm
Code: CIT1921D9102

18.10 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 20cm
Code: CIT2120D9102

17.10 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 24cm
Code: CIT2124D9102

22.95 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 26,5cm
Code: CIT2127D9102

31.40 CHF

MENUX