Alpage


Mug

Mug

Inhalt: 29cl
Code: CIT0030D9673

30.20 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 13cl
Code: CIT0213D9673

20.20 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 19cl
Code: CIT0219D9673

21.90 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 22cl
Code: CIT0222D9673

22.65 CHF
Suppenbol

Suppenbol

Inhalt: 30cl
Code: CIT1230D9673

37.50 CHF
Schüssel

Schüssel

Durchmesser: 9,7cm
Code: CIT1410D9673

18.95 CHF
Schüssel

Schüssel

Durchmesser: 13,1cm
Code: CIT1413D9673

31.35 CHF
Schüssel

Schüssel

Durchmesser: 15,7cm
Code: CIT1416D9673

44.30 CHF
Untertasse zu CIT0213

Untertasse zu CIT0213

Durchmesser: 13cm
Code: CIT1713D9673

14.45 CHF
Untertasse zu CIT0219/CIT0222/CIT0030

Untertasse zu CIT0219/CIT0222/CIT0030

Durchmesser: 14cm
Code: CIT1714D9673

16.80 CHF
Teller tief

Teller tief

Durchmesser: 17cm
Code: CIT1917D9673

31.05 CHF
Teller tief

Teller tief

Durchmesser: 18,7cm
Code: CIT1919D9673

32.05 CHF
Teller tief

Teller tief

Durchmesser: 21cm
Code: CIT1921D9673

32.05 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 19,9cm
Code: CIT2120D9673

29.00 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 24cm
Code: CIT2124D9673

35.50 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 26,5cm
Code: CIT2127D9673

44.75 CHF
Giesser

Giesser

Inhalt: 14cl
Code: CIT3515D9673

63.50 CHF

MENUX