Alpage


Mug

Mug

Inhalt: 29cl
Code: CIT0030D9673

25.75 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 13cl
Code: CIT0213D9673

17.20 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 19cl
Code: CIT0219D9673

18.65 CHF
Tasse

Tasse

Inhalt: 22cl
Code: CIT0222D9673

19.30 CHF
Suppenbol

Suppenbol

Inhalt: 30cl
Code: CIT1230D9673

31.95 CHF
Schüssel

Schüssel

Durchmesser: 9,7cm
Code: CIT1410D9673

16.15 CHF
Schüssel

Schüssel

Durchmesser: 13,1cm
Code: CIT1413D9673

26.70 CHF
Schüssel

Schüssel

Durchmesser: 15,7cm
Code: CIT1416D9673

37.75 CHF
Untertasse zu CIT0213

Untertasse zu CIT0213

Durchmesser: 13cm
Code: CIT1713D9673

12.30 CHF
Untertasse zu CIT0219/CIT0222/CIT0030

Untertasse zu CIT0219/CIT0222/CIT0030

Durchmesser: 14cm
Code: CIT1714D9673

14.30 CHF
Teller tief

Teller tief

Durchmesser: 17cm
Code: CIT1917D9673

26.45 CHF
Teller tief

Teller tief

Durchmesser: 18,7cm
Code: CIT1919D9673

27.30 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 19,9cm
Code: CIT2120D9673

24.70 CHF
Teller flach

Teller flach

Durchmesser: 26,5cm
Code: CIT2127D9673

38.15 CHF
Giesser

Giesser

Inhalt: 14cl
Code: CIT3515D9673

54.10 CHF

MENUX